SHT følger opp bussulykkene i Oslo 15. desember 2013 18.12.2013

Det skjedde to alvorlige bussulykker i Oslo samme dag.

Søndag 15. desember 2013 ca. klokken 00:10 kjørte en rutebuss av veien på Rv 4 rett nord for Rommi holdeplass ved Rommen i Oslo.

Statens havarikommisjon for transport har åpnet undersøkelse av ulykken. Informasjon om undersøkelsen finner du her.

Samme dag skjedde det også en alvorlig ulykke med buss på RV 4 ved Carl Berners plass. SHT gjør forundersøkelser også av denne, men mangler enda tilstrekkelig informasjon til å kunne beslutte å gjennomføre full undersøkelse av denne.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50