SHT feirer 10 år med Veiavdelingen 01.09.2015

I dag er det 10 år siden Veiavdelingen ble operativ i Havarikommisjonen. Dagen markeres med en samling i SHTs lokaler hvor sentrale personer i ulike relaterte virksomheter er invitert. Markeringen har fokus på hvilke erfaringer Veiavdelingen har gjort, og foruten orientering fra SHTs ansatte, er det også innslag fra flere viktige samarbeidspartnere.

 

 Statssekretær Tom Cato Karlsen gratulerer avdelingsdirektør Rolf Mellum med jubileet. Foto: SHT

Veiavdelingen, som i dag består av 7 ansatte, utgir også en egen rapport om de erfaringer som er gjort i disse årene, og den er tilgjengelig for nedlasting nedenfor. 

Hovedpunkter i rapporten er: 

  • SHT  - en liten etat med et sterkt mandat – kort beskrivelse av rammene for arbeidet.
  • Oppsummering av fakta – virksomhetens omfang og typer saker som er gjennomført de første 10 årene.
  • Effekt av arbeidet relatert til involverte aktører og berørte organisasjoner og myndigheter.
  • Eksempler på viktige problemstillinger og sikkerhetsforhold som er undersøkt – samt resultat og etterbruk av rapportene.
  • Refleksjoner fra avdelingens leder om betydningen av gode ulykkesundersøkelser som bidrag til målet om en halvering av antall hardt skadde og drepte i trafikken fram mot 2024.
  • Kort beskrivelse av begrepet «just culture» som er hentet fra luftfartens sikkerhetskultur.

Ytterligere informasjon om markeringen kan fås ved å ta kontakt med avdelingsdirektør for Veiavdelingen Rolf Mellum tlf 95894802. 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50