Reviderte skjemaer NF-2007 for varsling av luftfartsulykker og -hendelser 18.06.2012

Mandag 18. juni klokka 09:00 tar Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport i bruk revidert skjema NF-2007. Skjemaet skal brukes av alle luftfartsaktørene for å rapportere luftfartsulykker og -hendelser.

Skjemaet finner du her

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50