Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Svalbard lufthavn, Longyear 25. januar 2010 25.11.2011

Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Svalbard lufthavn Longyear 25. januar 2010 med Bombardier CL-600-2B19 (CRJ200), SE-DUY

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50