Observasjonsseilas 01.04.2019

Undersøkelsen av ulykken med tankskipet Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad har pågått for fullt siden 8. november 2018. Det er hentet inn betydelige mengder informasjon, både gjennom samtaler med de involverte, befaring av KNM Helge Ingstad og i form av tekniske og elektroniske data.

For å bidra til en enda bedre forståelse av hendelsesforløpet, ønsker både politiet og Havarikommisjonen å gjennomføre en seilas i ulykkesområdet med et søsterskip av KNM Helge Ingstad, samtidig som Sola TS forlater Stureterminalen. Målet er å gjennomføre seilasen under forhold som er mest mulig like de som var ved ulykkestidspunktet.

Rederiet som eier Sola TS, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret har lagt forholdene til rette for å bistå Havarikommisjonen og politiet med å få gjennomført en slik seilas. Sola TS er planlagt med lasting på Stureterminalen mandag 1. april, og med mindre noe uforutsett oppstår, vil seilasen gjennomføres natt til 2. april.

Tilbake til toppen