Ny undersøkelse av brann i Gudvangatunnelen 09.08.2013

Mandag 5. august 2013 ca kl 1200 oppsto brann i et vogntog inne i Gudvangatunnelen. I alt 66 personer ble evakuert fra tunnelen, og flere ble alvorlig skadet. Ingen omkom, men potensialet for stort skadeomfang var stort og situasjonen var svært krevende både for berørte trafikanter og redningsetater. Statens havarikommisjon for transport har besluttet å åpne undersøkelse av hendelsen 9. august 2013.

Mer informasjon finnes på siden for undersøkelsen, som vil bli oppdatert.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50