Ny foreløpig rapport med sikkerhetstilrådinger - Monica IV, forlist 08. september 09 04.12.2009

Sjøfartsavdelingen ved SHT har i dag avgitt en foreløpig rapport med sikkerhetstilrådinger.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har iverksatt en sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med forliset av speedsjarken Monica IV. Monica IV forliste under innseiling til Skudeneshavn ca. kl. 1250 tirsdag 8. september 2009. Det var en person om bord som ble funnet omkommet tre dager etter forliset.

 

Havarikommisjonen har valgt å gå ut med en foreløpig rapport med umiddelbare sikkerhetstilrådninger for å påpeke forhold kommisjonen allerede nå ser har hatt betydning for forliset, slik at tilsvarende ulykker kan forebygges i fremtiden. Kommisjonen vil imidlertid fortsette undersøkelsen med den hensikt å utdype de bakenforliggende forhold. Havarikommisjonen gir i denne foreløpige rapporten sikkerhetstilrådinger til fiskerne og båtprodusenten, men kan ikke utelukke at også andre sikkerhetstilrådinger vil bli gitt i forbindelse med den endelige rapporten.

 

Les rapporten her

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50