Ny faktainformasjon i forbindelse med luftfartsulykken ved Torghatten den 6. mai 1988 01.07.2013

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har blitt gjort oppmerksom på informasjon som ikke synes å ha vært kjent da denne tragiske ulykken fant sted i 1988.

Basert på denne nye informasjonen, vil SHT undersøke om det kan dokumenteres hvorvidt stråling fra mobiltelefon kan ha påvirket den aktuelle flygingen. Undersøkelsen av de nye opplysningene vil bli dokumentert og offentliggjort.

Rapporten fra undersøkelsen i 1988 finnes her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50