Metodisk rammeverk for ulykkesundersøkelser 07.02.2017

Statens havarikommisjon for transport har over en tid utviklet et felles sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser innen de fire transportgrenene. Dokumentet som beskriver SHT-metoden er nå tilgjengelig for nedlastning på vår nettside. Rammeverket er en viktig referanseramme for SHT og gir innblikk i vårt undersøkelsesarbeid.

Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50