Helikopterulykken ved Turøy: Nye funn av deler 08.03.2017

Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole fant torsdag 23. februar en sentral del som har vært savnet i forbindelse med undersøkelsen av ulykken.

Delen, som holdt planetgearet hvor utmattingssprekken oppsto (epicyclic gear 2nd stage planet carrier), ble funnet i sjøen mellom stedet hvor hovedrotoren separerte fra helikopteret og havaristedet. Delen vil bli gjenstand for nærmere undersøkelser. 

Holderen til de åtte planetgearene. Indre lagerbane til planetgearet som feilet sitter fortsatt igjen til høyre på bildet. Foto: SHT     
 

Bildet til nedlastning og mer informasjon om undersøkelsen finnes her.

 
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50