Helikopterulykken ved Turøy: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med utgivelse av foreløpig rapport 24.04.2017

I forbindelse med utgivelsen av en foreløpig rapport inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm fredag 28. april kl. 13. Påmelding senest torsdag 27. april.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten utgis et år etter ulykken for å gi en oppdatering på undersøkelsen. Rapporten vil inneholde vesentlige fakta som har fremkommet til nå i undersøkelsen, samt Havarikommisjonenes vurderinger så langt.

Rapporten er på engelsk med et utvidet norsk sammendrag og vil bli publisert på SHTs nettsider i forkant av pressekonferansen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50