Helikopterulykken ved Alta: Arbeidet fortsetter 02.09.2019

Statens havarikommisjon for transport fortsetter mandag arbeidet på ulykkesstedet. I løpet av dagen vil flere personer fra Havarikommisjonen, samt representanter fra helikopterprodusenten, motorprodusenten og den franske havarikommisjonen komme for å bistå i arbeidet.

Havarikommisjonen arbeider på ulykkesstedet sammen med øvrige myndigheter.

På grunn av brannen, terrenget og været er arbeidet ekstra krevende, og undersøkelsesarbeidet vil ta tid.

SHTs nettsider vil holdes oppdatert.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50