Helikopterulykken på Svalbard: Foreløpig rapport 01.12.2017

Det er fem uker siden den tragiske ulykken utenfor Barentsburg 26. oktober 2017, og Havarikommisjonen har arbeidet intenst med å innhente informasjon og sikre videre undersøkelser. Hensikten med denne foreløpige rapporten er å gi innsikt i det arbeidet som allerede er gjort, og gi en kort beskrivelse av de videre planene.

Rapporten foreligger foreløpig kun på engelsk. 

Mer informasjon om undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50