Helikopterulykken: Søk etter deler gjenopptas 06.05.2016

Havarikommisjonen har flyttet alle komponentene fra Haakonsvern til sine lokaler i Lillestrøm. Helikopterdelene ble fraktet på to trailere og ankom natt til torsdag. Her vil kommisjonen fortsette arbeidet med å sortere og analysere både komponenter og annen informasjon. For øyeblikket arbeider de ulike deltakerne i Havarikommisjonens undersøkelsesteam fra hver sine hjemmebaser, før teamet samles på Lillestrøm tidlig neste uke for å fortsette arbeidet sammen.

I morgen gjenopptas søk etter komponenter ved ulykkesstedet. Hovedvekt vil være søk etter komponenter knyttet til hovedgearboks. Søket vil pågå så lenge det er påkrevet.

SHT vil fortløpende oppdatere med informasjon av betydning.

IMG_3082

Foto: SHT

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50