Helikopterulykken: Pressekonferanse ved Haakonsvern tirsdag 3. mai kl. 1400 02.05.2016

Statens havarikommisjon for transport inviterer til pressekonferanse ved Haakonsvern tirsdag 3. mai kl. 1400.

Da dette er et militært anlegg ber vi om påmelding innen tirsdag 3. mai kl. 0900, inkludert opplysninger om fullt navn og fødselsdato, nasjonalitet, arbeidsgiver, telefonnummer og epostadresse.

Oppmøte ved "Briggen", ca 200 meter før hovedport for felles transport inn i anlegget.

Hovedvraket og ulike andre komponenter er samlet på Haakonsvern Orlogsstasjon.

På pressekonferansen vil representanter fra Havarikommisjonen informere om status og det videre arbeidet i undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50