Helikopterulykken: Oppdatert foreløpig rapport 27.05.2016

Den foreløpige rapporten angående helikopterulykken ved Turøy er nå oppdatert med ny informasjon.

Den foreløpige rapporten ligger på siden for den pågående undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50