Helikopterulykken: Ny foreløpig rapport 01.06.2016

Havarikommisjonen utgir i dag en ny foreløpig rapport med en umiddelbar sikkerhetstilråding til EASA (European Aviation Safety Agency).

Den foreløpige rapporten ligger på siden for den pågående undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50