Helikopterulykken: Informasjon til publikum om eventuelle funn i området 27.05.2016

Et Super Puma helikopter med destinasjon Bergen lufthavn totalhavarerte på Store Skitholmen ved Turøy i Hordaland 29. april 2016. Statens havarikommisjon for transport (SHT) informerer publikum følgende:

Alle funn av vrakdeler som eventuelt gjøres og kan spores til helikopterulykken bør umiddelbart skylles med ferskvann og påføres en konserverende olje. Ta kontakt med Politiet på tlf.: 02800. Funn kan leveres inn til Sotra og Øygarden lensmannskontor, telefon: 56 31 58 00, eller til Bergen sentrum politistasjon, telefon: 55 55 63 00.

Hvis det gjøres funn av vrakdeler som kan samsvare, helt eller delvis, med bilder vedlagt, ta også direkte kontakt med Havarikommisjonen, Luftfartsavdelingen på 24 t. vakttelefon: 63 89 63 20.

Planetgear

2. trinns planetgear.

IMG_3424 JPG

2. trinns reduksjonsgir.

Stag

Løftestag.

Alle foto: SHT

Mer informasjon om den pågående undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50