Helikopterulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse kl. 1830 i forbindelse med avgivelse av første foreløpige rapport 13.05.2016

Den foreløpige rapporten utgis 14 dager etter at ulykken fant sted for å gi en kort oppdatering av progresjon og funn som er gjort. Rapporten er utelukkende faktuell og inneholder ingen konklusjoner eller sikkerhetstilrådinger. Det vil bli vist fram utvalgte komponenter og det gis mulighet for spørsmål, men ingen en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Pressekonferansen avholdes i SHTs lokaler i Lillestrøm.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50