Helikopterulykken: Havarikommisjonen har startet arbeidet på ulykkesstedet 29.04.2016

Flight Data Recorder og Cockpit Voice Recorder er lokalisert. Havarikommisjonen vil bringe recorderne til England for avlesning så snart det er mulig.

Havarikommisjonen vil få bistand fra den franske og den engelske havarikommisjonen i videre undersøkelser på ulykkesstedet. I tillegg vil representanter for Luftfartstilsynet og EASA delta.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50