Helikopterulykken: Foreløpig rapport 13.05.2016

Havarikommisjonen har arbeidet kontinuerlig i to uker med å finne ut hvorfor den tragiske ulykken på Turøy utenfor Bergen kunne skje. Hensikten med denne foreløpige rapporten er å gi innsikt i det arbeidet som allerede er gjort, og gi en kort beskrivelse av de videre planene.

Rapporten foreligger foreløpig kun på engelsk. 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50