Helikopterulykken: Data- og taleregistratoren er avlest og informasjonen er av god kvalitet 02.05.2016

Arbeidet med å lese ut data fra registratoren er fullført. Dataene som er hentet ut er av god kvalitet og er sendt tilbake til Norge for analyse.

AAIB i England har stilt med sin ekspertise og raskt bidratt til at dette viktige materiale ble ivaretatt og sikret.

Bilde1

Bilde 1: Data- og taleregistratoren slik den framstod etter ulykken. Foto: SHT

Bilde2

Bilde 2: Beskyttelseskapsel med minneenhet etter at toppdeksel og toppbeskyttelse er fjernet. Foto: SHT

Bilde3

Bilde 3: Kretskort klargjøres for nedlasting av data. Foto: SHT

Bilde4

Bilde 4: Minneenhet er tatt ut av beskyttelseskapsel. Foto: SHT

Bilde5

Bilde 5: Beskyttelseskapsel uten minneenhet. Foto: SHT

Bilde6

Bilde 6: Base uten beskyttelseskapsel. Foto: SHT

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50