Helikopterulykken: Arbeidet fortsetter 01.05.2016

Statens havarikommisjon for transport ankom ulykkesstedet fredag ettermiddag og startet sine undersøkelser.

I løpet av lørdag har helikoptervraket blitt hevet og fraktet til Håkonsvern. Den kombinerte tale- og dataregistratoren ble hentet opp fra vraket fredag kveld. Enheten er fraktet til AAIB i England, der arbeidet med nedlasting av data har startet.

Undersøkelsesteamet på ulykkesstedet ble lørdag styrket med representanter fra den franske (BEA) og engelske havarikommisjonen (AAIB). BEA deltar fordi dette er et fransk produsert helikopter. BEA har med seg eksperter fra både helikopter- og motorfabrikant. AAIB er invitert med fordi Storbritannia har erfaring med tilsvarende offshore operasjoner og relativt nylig undersøkt hendelser med samme helikoptertype.

Det er vanskelig å fastsette en eksakt tidsplan for det videre arbeidet, men SHT arbeider så raskt som praktisk mulig fordi det er av stor betydning å finne eventuelle sikkerhetskritiske forhold. For å sikre at viktige tekniske funn fortløpende tilflyter sertifiserende myndigheter, er både det europeiske luftfartsbyrået EASA og det norske Luftfartstilsynet invitert inn i undersøkelsen. Informasjon som har betydning for flysikkerheten vil bli formidlet fortløpende. Arbeidet med å lage en komplett undersøkelse som belyser alle faktorer som ledet fram til ulykken tar imidlertid erfaringsmessig minst 12 måneder.

I dag, søndag, fortsetter arbeidet med å søke etter deler fra helikopteret både i sjøen og på land. Samtidig vil undersøkelsene av hovedvraket og komponentene som nå er samlet på Håkonsvern fortsette.

Data fra registratoren kan, sammen med analyse av havaristed og komponenter, bidra til å belyse hva som skjedde på ulykkestidspunktet og i tiden forut for ulykken.

IMG_2898

Minneenhet er tatt ut fra den kombinerte tale- og dataregistratoren. Foto: SHT

IMG_2968

Deler fra helikopteret heves. Foto: SHT

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50