Helikopterulykke ved Turøy i Hordaland 29.04.2016

Statens havarikommisjon for transport er varslet om helikopterulykken ved Turøy i Hordaland. Mannskap fra SHT er på vei til ulykkesstedet.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50