Helikopterulykke på Svalbard: Oppdatering 31.10.2017

Oppdatering 31. oktober 2017 om ulykke med Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312.

Undersøkelsen, ledet av SHT, er etablert på Svalbard med russiske akkrediterte representanter og rådgivere fra det russiske Interstate Aviation Committee (IAC). Undersøkelsesteamet har startet informasjonsinnhentingen via intervjuer, opptak av radiokommunikasjon og dokumentasjon. Etter søk- og redningsoperasjonene er helikopteret funnet på 209 meters dyp, omtrent 2 kilometer fra land nordøst av Kapp Heer. Skipet Maersk Forza, utstyrt med undervannsfarkoster (ROV) og en kompenserende kran er kontrahert for å utføre hevingsoperasjonen. En spesialist fra den russiske helikopterprodusenten vil være til stede for å gi anbefalinger om hevingen for å ivareta vrakets integritet. Dykkere fra Russian Ministry of Emergency Situations (EMERCOM) vil assistere under hevingen for å sikre at ingen deler går tapt. 

Maersk Forza forventes å ankomme Longyearbyen, Svalbard torsdag 2. november. Hevingsoperasjonen vil ta til når skipet er etablert på ulykkesstedet.  

Vraket vil bli transportert  sammen med en representant fra SHT til passende fasiliteter på norsk fastland for videre undersøkelser av havariinspektører fra SHT og IAC.

På dette tidspunktet fokuserer undersøkelsen på meteorologiske forhold, helikopterets tekniske tilstand og pilotenes kompetanse og erfaring. 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50