Havarikommisjonen undersøker ulykken med veteranbil ved Rjukan 06.09.2018

Statens havarikommisjon for transport har igangsatt undersøkelse av ulykken med veteranbil som skjedde på Fv 651 ved Rjukan søndag 2. september.

Undersøkelsen har som mål å klarlegge alle forhold ved hendelsesforløpet og å finne svar på hvorfor dette skjedde.

Foreløpige undersøkelser har påvist feil på bilens bremser. De tekniske undersøkelsene vil fortsette for å få et komplett bilde av bremsenes og bilens tilstand og hvordan dette påvirket sikkerheten på vei ned den bratte veien.

Mer informasjon om saken.

 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50