Havarikommisjonen undersøker kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018 08.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS (assistert av slepebåten Tenax). Ulykken skjedde i Øygarden utenfor Bergen kl. 0403 torsdag 8. november 2018. SHT vil lede undersøkelsen i samarbeid med Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF). Havarikommisjonen vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene. Tankbåten Sola TS er maltaregistrert og Havarikommisjonen på Malta deltar også i undersøkelsen.

Pressekontakt for denne ulykken er Dag S. Liseth, avdelingsdirektør for sjøfartsavdelingen. Han treffes på telefon: 924 92 793.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50