Havarikommisjonen har iverksatt forundersøkelse i forbindelse med at et småfly søndag 30. august ca. kl. 17 kolliderte med en drone over Hvasser, Tjøme kommune, Vestfold 08.09.2015

Småflyet var rett nord for Hvasser i ca. 2 500 fot da flygeren oppdaget det som antas å være en drone og et øyeblikk senere hørte et smell. Flygingen videre forløp uten problem. Etter landing ble småflyet inspisert uten at det ble funnet noen skade. Flygeren antar at dronen traff venstre understell.

Droner blir stadig mer populært, både til profesjonelt bruk og på hobbybasis. Droner gir mange muligheter, men kan også utgjøre en betydelig risiko for flytrafikken. Den siste tiden har det vært flere potensielt farlige hendelser ved ulike lufthavner rundt om i verden. Nasjonal og internasjonal luftfart er bekymret for utviklingen og man ser behov for endrede regler. For kun få dager siden sendte Avinor ut en oppfordring til varsomhet med droner (se her).

Havarikommisjonen ønsker å komme i kontakt med vedkommende som fløy dronen eller eventuelle som har funnet vrakrester av dronen.

Havarikommisjonen arbeider utelukkende for å bidra til økt transportsikkerhet, uten å ta stilling til skyldspørsmål.

Droneflyger og/eller de som eventuelt har funnet vrakdeler fra dronen, bes kontakte Havarikommisjonen på tlf. 63 89 63 22 eller e-post bab@aibn.no.   

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50