Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse 27.11.2018

I forbindelse med ulykken inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm torsdag 29. november kl. 14. Påmelding senest onsdag 28. november.

Havarikommisjonen vil i forbindelse med pressekonferansen publisere en foreløpig rapport. Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil være tilstede.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen.

Tilbake til toppen