Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse 27.11.2018

I forbindelse med ulykken inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm torsdag 29. november kl. 14. Påmelding senest onsdag 28. november.

Havarikommisjonen vil i forbindelse med pressekonferansen publisere en foreløpig rapport. Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil være tilstede.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50