Fregattulykken: Foreløpig rapport og sikkerhetskritiske varsler 29.11.2018

Havarikommisjonen utgir 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten publiseres for å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen. Hensikten er å gi en kort oppdatering om fremdriften i undersøkelsen, samt gi en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet og formidle sikkerhetskritiske funn som er avdekket på dette tidspunktet i undersøkelsen. Denne foreløpige rapporten peker også på områder med behov for videre undersøkelse og beskriver undersøkelsens videre gang.

Les mer om saken her.

Tilbake til toppen