Forundersøkelse av trafikkulykke i Raunekleivtunnelen 13.07.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har innledet en forundersøkelse av ulykken i Raunekleivtunellen.

Den 11. juli omkom en syklist etter å ha blitt påkjørt av en personbil inne i Raunekleivtunnelen på Fv 7 i Hordaland.

SHT ble varslet om saken, og har innhentet en del informasjon. Etter en foreløpig vurdering av hendelsesforløp, innhentes nå ytterligere relevant informasjon, og tekniske forhold ved personbil og sykkel undersøkes.   

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50