Forundersøkelse av møteulykken mellom bergepanservogn og varebil på FV763 i Snåsa 17.03.2016

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å foreta forundersøkelse av ulykken mellom en norsk bergepanservogn og en varebil den 7. mars 2016 på FV 763 ved Snåsa. I en slik forundersøkelse vil hendelsesforløpet klarlegges og tekniske fakta innhentes.

Ulykken skjedde mellom to kjøretøy, en bergepanser kjørende sørover og en varebil kjørende nordover på FV763. Det var tre personer involvert i ulykken. To personer var om bord i bergepanservognen og en person i varebilen, der føreren av varebilen omkom i sammenstøtet.

Bilde til nyhetsvarsel - Fv 763 Snåsa

Foto: Politiet

SHT har pr. 31.03.2016 åpnet undersøkelse: Undersøkelse av tung kjøretøyulykke på FV763 ved Snåsa

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50