Forundersøkelse av bussbrann i Gudvangatunnelen i Aurland kommune 13.08.2015

En svensk turistbuss begynte å brenne ca. 500 meter innen i tunnelen fra Flåmsiden av Gudvangatunnelen i Aurland kommune den 11. august 2015. 37 personer ble evakuert hvorav fem var skadet, fire av dem alvorlig.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) innhenter nå informasjon om flere forhold i hendelsen og det gjennomføres tekniske undersøkelser av kjøretøyet. Et mål er å avdekke årsaken til at bussen begynte å brenne. SHT vurderer fortløpende hvilket omfang undersøkelsen vil få, og hendelsen vil bli sett i sammenheng med brannen i samme tunnel i 2013.  

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50