Foreløpig rapport om luftfartsulykken på Tynset flyplass 21. august 2010 med Spitfire FR Mk. XVIII, SE-BIN 27.04.2011

Statens havarikommisjon for transport har avgitt en foreløpig rapport om ulykken hvor flygeren omkom da flyet slo rundt under landing på flyplassen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50