Foreløpig rapport om alvorlig luftfartshendelse ved Svolvær lufthavn Helle 2. desember 2010 med Bombardier DHC-8-103, LN-WIU operert av Widerøe's Flyveselskap AS 21.08.2015

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ble først gjort oppmerksom på hendelsen i desember 2012, to år etter at den inntraff. Foreliggende opplysninger ble da vurdert, og ytterligere opplysninger ble innhentet. Etter en vurdering konkluderte SHT i juni 2013 med at det inntrufne var å regne som en luftfartshendelse. Det ble ikke åpnet undersøkelse.

I februar 2015 var det stor oppmerksomhet om saken, og SHT vurderte at hendelsen kunne inneholde større læringspotensial enn først antatt. Beslutningen om ikke å foreta undersøkelse ble omgjort, slik bestemmelsene åpner for. SHT åpnet undersøkelse medio mars 2015. Basert på de innledende undersøkelsene har Havarikommisjonen omklassifisert hendelsen til alvorlig.

Den generelle værsituasjonen i Svolvær var at det blåste sydvest sterk kuling med liten storm i kastene, og det var tordenskyer i området. Det var helt mørkt mens flyet utførte en visuell sirkling over sjøen for å lande mot syd.

Like før flyet skulle svinge inn på finalen droppet hastigheten betydelig, og flyet begynte å riste. Til tross for at det ble gitt full motorkraft, fortsatte både hastigheten og høyden å avta. Nesepartiet ble senket og steiling avverget, men i det påfølgende opptrekket ble høyden over sjøen svært lav (25 m over sjøen ifølge registrerte data fra radiohøydemåleren). Det ble benyttet full motorkraft og opptrekket var så kraftig at flyet ble utsatt for høy g-belastning.

Data fra flygeregistratoren (FDR) er studert inngående og er sammenholdt med forklaringer fra de involverte. Hendelsesforløpet som beskrives over, utspilte seg i løpet av ca. 9 sekunder. Etter hendelsen avbrøt besetningen innflygingen til Svolvær og fortsatte til Leknes hvor de landet normalt.

SHT konkluderer med at flyet ble utsatt for et kraftig vindskjær i lav høyde. I denne foreløpige rapporten har SHT hatt fokus på å beskrive og forstå hendelsesforløpet, hvordan og hvorfor kontrollen gikk tapt og hvordan besetningen lyktes med å gjenvinne kontrollen med små marginer.

Flygingen foregikk i mørke, uten synlig horisont og med kun noen få lys som referanser. Dette la forholdene til rette for sanseillusjoner. SHT vil vurdere dette nærmere i den videre undersøkelsen. Utfordrende vær og vindforhold ved kortbaneoperasjoner har vært tema i en rekke tidligere rapporter fra SHT, og dette er et sentralt tema også her. I den videre undersøkelsen vil SHT vurdere risikohåndtering og sikkerhetsmarginer ved sirkling i mørke.

Oppdatert informasjon om undersøkelsen og foreløpig rapport finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50