Foreløpig rapport - Viking Sky 13.11.2019

Havarikommisjonen utgir en kortfattet, foreløpig rapport med faktainformasjon fra hendelsen med cruiseskipet Viking Sky. Skipet fikk maskinstans på Hustadvika 23. mars 2019, og 479 passasjerer ble evakuert med helikopter. Rapporten angir også områder som er gjenstand for videre undersøkelser.

Den foreløpige rapporten finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50