Foreløpig rapport om branntilløp ved T-banen 24.02.2010

Jernbaneavdelingen har avgitt en ny foreløpig rapport med umiddelbar sikkerhetstilråding.

På bakgrunn av tre branntilløp i de nye T-banetogene av type MX-3000 har Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksatt en undersøkelse. Et inntraff i tunnelen på fellesstrekningen, mens de to øvrige skjedde på linjen i friluft. Tilløpene har skjedd i tidsrommet fra oktober 2009 til januar 2010. Hyppigheten og det store skadepotensialet gjør at SHT har valgt å lage en foreløpig rapport med umiddelbar sikkerhetstilråding.

Les rapporten her

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50