Ett år siden brannen i Skatestraumtunnelen 15.07.2016

15. juli er det et år siden en tanktilhenger, lastet med 16 500 liter bensin, løsnet fra bilen og kolliderte med tunnelveggen i Skatestraumtunnelen. Det oppsto en kraftig brann og Statens havarikommisjon for transport undersøker hendelsen.

Kollisjonen med tunnelveggen medførte at det oppsto lekkasje i et av tankrommene til tilhengeren. Bensinen rant ned på veibanen i tunnelen, og ble etter hvert antent. Flammene spredte seg over en strekning på ca. 475 meter ned mot bunnen av tunnelen.

Havarikommisjonens undersøkelser har vist at tilhengerdraget løsnet fordi dragstengenes materialstyrke var sterkt redusert på grunn av langt fremskreden innvendig korrosjon. Undersøkelsen ser videre på årsaken til at bensinen ble antent og har også fokus på hva som bidro til påfølgende brannutvikling og -spredning.

Undersøkelsen er nå i sluttfasen og foreløpig rapport med status på undersøkelsen kan hentes her.

Tilbake til toppen