E-posttjeneste 28.01.2010

Ved å registrere din e-postadresse får du tilgang til våre undersøkelsesrapporter først.

Du kan velge hvilken transportgren du vil ha e-postmeldinger om, og du kan også få meldinger når vi publiserer nyheter eller kunngjør ledige stillinger.

Registrer din e-postadresse her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50