Den svenske havarikommisjonen har avsluttet sin undersøkelse av ulykken med postflyet av type CRJ 200PF i Nord-Sverige den 8. januar 2016 12.12.2016

Flyet var i rute mellom Oslo og Tromsø da ulykken inntraff. Begge flygerne omkom i ulykken. Undersøkelsen er utført av den Svenske havarikommisjonen (SHK). Undersøkelsesmyndighetene i Canada, Norge, USA, Frankrike og Spania har bidratt som akkrediterte representanter.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen og rapporten rettes til SHK: http://www.havkom.se/kontakta-oss

Rapporten fra undersøkelsen finner du her.

Tilbake til toppen