Den svenske havarikommisjonen har avsluttet sin undersøkelse av ulykken med postflyet av type CRJ 200PF i Nord-Sverige den 8. januar 2016 12.12.2016

Flyet var i rute mellom Oslo og Tromsø da ulykken inntraff. Begge flygerne omkom i ulykken. Undersøkelsen er utført av den Svenske havarikommisjonen (SHK). Undersøkelsesmyndighetene i Canada, Norge, USA, Frankrike og Spania har bidratt som akkrediterte representanter.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen og rapporten rettes til SHK: http://www.havkom.se/kontakta-oss

Rapporten fra undersøkelsen finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50