Besøk av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa 17.03.2011

Den 17. mars kom statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på besøk til Statens havarikommisjon for transport.

Havarikommisjonen er en selvstendig etat underagt Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren fikk i dag en omvisning i våre lokaler, samt en kort orientering om aktuelle saker.

Kleppa

Fra venstre: Politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, SHTs direktør Grete Myhre og statssekretær Lars Erik Bartnes. Foto: SHT
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50