Arbeidsulykke om bord tråleren Nordstar sør for Island: Havarikommisjonen innleder undersøkelser 14.06.2018

Havarikommisjonen sendte to havariinspektører til Ålesund onsdag 13. juni for å starte de innledende undersøkelsene. SHT vil i første rekke gjennomføre tekniske undersøkelser om bord, intervjue relevant personell og innhente annen nødvendig informasjon.

Det er for tidlig å si noe sikkert om hendelsesforløpet eller dødsårsaken. Av hensyn til berørte parter og den videre undersøkelsen vil Havarikommisjonen ikke kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Forulykkede var Latvisk statsborger og havarikommisjonen har underrettet den Latviske havarikommisjonen om hendelsen.

Mer informasjon om undersøkelsen.

Tilbake til toppen