Arbeidsulykke om bord tråleren Nordstar sør for Island: Havarikommisjonen innleder undersøkelser 14.06.2018

Havarikommisjonen sendte to havariinspektører til Ålesund onsdag 13. juni for å starte de innledende undersøkelsene. SHT vil i første rekke gjennomføre tekniske undersøkelser om bord, intervjue relevant personell og innhente annen nødvendig informasjon.

Det er for tidlig å si noe sikkert om hendelsesforløpet eller dødsårsaken. Av hensyn til berørte parter og den videre undersøkelsen vil Havarikommisjonen ikke kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Forulykkede var Latvisk statsborger og havarikommisjonen har underrettet den Latviske havarikommisjonen om hendelsen.

Mer informasjon om undersøkelsen.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50