Årsrapport 2009 29.03.2010

Statens havarikommisjon for transport sin årsrapport for 2009 med oversikt over avgitte rapporter og sikkerhetstilrådinger ligger nå på våre nettsider.

Årsrapporten finner du her

 

 

 

 

 

 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50