Metodikk

Statens havarikommisjon for transport har utviklet et felles sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser innen de fire transportgrenene (SHT-metoden).

Rammeverket handler om hvordan SHT samler inn, organiserer, analyserer og tolker informasjon fra ulykker på en systematisk og etterprøvbar måte. Videre beskriver rammeverket hvordan SHT forstår ulykker, hvorfor de skjer og hvordan sikkerheten kan forbedres for å forebygge nye ulykker.

SHTs analyseprosess er delt inn i følgende syv trinn som tilpasses undersøkelsens omfang:

Trinn 1: Klarlegge hendelsesforløp og omstendigheter.

Trinn 2: Identifisere lokale sikkerhetsproblemer = «hva som gikk galt» i hendelsesforløpet.

Trinn 3: Barriereanalyse.

Trinn 4: Identifisere risikofaktorer.

Trinn 5: Vurdere kausalitet og viktighet.

Trinn 6: Utrede systemiske sikkerhetsproblemer = områder for forbedring av sikkerheten.

Trinn 7: Vurdere behov for sikkerhetstilrådinger.

Dokumentet som beskriver SHT-metoden er tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

Kontaktperson: Fagleder/koordinator fagstab, Ingvild Ytrehus,  e-post. 

 

 SHT-metoden 2018 webSHT-metoden 2018 web

Tilbake til toppen