Ledige stillinger

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en etat underlagt Samferdselsdepartementet. SHT har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sivil luftfart, jernbane, vei og sjøfart. Formålet er å bedre sikkerheten innen transportsektorene. SHT har i dag 51 fast ansatte og er lokalisert i nye romslige lokaler på Lillestrøm. SHT er en IA-virksomhet. Søknadsfrist 19. mars 2018.

Ingen ledige stillinger p.t.

CV registrering

SHT benytter rekrutteringsløsning levert av WebCruiter AS. Alle virksomheter som benytter WebCruiter rekrutteringsløsning, har sin egen, separate CV-database.

Registrer din CV her

 

Benytt vår e-posttjeneste for å bli varslet når det kommer nye ledige stillinger.


 

 

Tilbake til toppen