Ledige stillinger

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en etat underlagt Samferdselsdepartementet. SHT har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen sivil luftfart, jernbane, vei og sjøfart. Formålet er å bedre sikkerheten innen transportsektorene. SHT har i dag 51 fast ansatte og er lokalisert i nye romslige lokaler på Lillestrøm. Fra juli 2020 vil Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) bli slått sammen med Statens havarikommisjon for transport (SHT) til en felles havarikommisjon.

 

Ledig stilling som havariinspektør i jernbaneavdelingen. Søknadsfrist 14.05.2020.

 

 

CV registrering

SHT benytter rekrutteringsløsning levert av WebCruiter AS. Alle virksomheter som benytter WebCruiter rekrutteringsløsning, har sin egen, separate CV-database.

Registrer din CV her

 

Benytt vår e-posttjeneste for å bli varslet når det kommer nye ledige stillinger.


 

 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50