Ledig vikariat som arkiv-/sentralbordmedarbeider i administrasjonsavdelingen 29.03.2017

Statens havarikommisjon for transport kan tilby 1-års vikariat med mulighet for fast tilsetting som arkiv-/sentralbordmedarbeider i administrasjonsavdelingen. Søknadsfristen er 12.04.2017.

Fullstendig kunngjørig og søknad finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00
Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50